Händelse? CTIS? 3JN32.

CTIS är den största mässan med utställningstema och dess kringutrustningsprodukter år 2021. KEJA -hyra? En monter på 36 kvadratmeter.
Monteringsnummer:? 3JN32 ,? Hall N3.
Låt oss träffas här.


Posttid: 03-03-2021